21 Ιουλ 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΕΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ έχει στην πλήρη κυριότητα της τις παρακάτω αναφερόμενες εγκαταστάσεις.
Ορισμένες από τις εγκαταστάσεις αυτές προτίθεται είτε να πουλήσει, είτε να ενοικιάσει, είτε να συνεργασθεί με τρίτους σε θέματα εμπορίας γεωργικών εφοδίων και συγκέντρωσης αγροτικών προϊόντων.
Για το σκοπό αυτό δέχεται από τους ενδιαφερόμενους γραπτές προτάσεις συνεργασίας και αξιοποίησης των ακινήτων.

1. Υπόστεγο – Ξηραντήριο – Silos στο Δραβήσκο.
2. Silos στην Λευκοθέα.
3. Silos στην Ν.Πέτρα.
4. Ξηραντήριο - Silos στην Ροδόπολη.
5. Πολλαπλασιαστική χοιροτροφική μονάδα στην Μακρυνίτσα.
6. Αποθήκη στο Άγγιστρο.
7. Αποθήκη στο Αχλαδοχώρι.
8. Οικοπεδική έκταση 40 στρεμμάτων με γεφυροπλάστιγγα και υπόστεγο στο Πεθελινό.
9. Ξηραντήριο αραβοσίτου (κινητό) με ή χωρίς τα Silos παραλαβής.
10. Εγκατάσταση αρωματικών φυτών στο Αχλαδοχώρι.
11. Ξηραντήριο – Silos στην Πεπονιά.

Οι προτάσεις ενδιαφέροντος κατατίθενται μέχρι 31 Ιουλίου 2008 στα γραφεία της Ένωσης, Εμμ.Ανδρόνικου 45, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πλήρη ενημέρωση.


Διαβάστε περισσότερα...

18 Ιουλ 2008

ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ


Διάρκεια: Ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Απόκτηση: Η απόκτηση της γίνεται μετά από αίτηση του παραγωγού.

Προϋποθέσεις χορήγησης:
α) Οι αγορές γεωργικών εφοδίων της προηγουμένης του έτους ισχύος της κάρτας γίνονται κατά 90% από την Ένωση.

β) Οι ζωοτροφές που εφοδιάζονται οι κτηνοτρόφοι να είναι κατά 80% από την Ένωση.

γ) Να ασφαλίζει στην Συν/κή Ασφαλιστική το αυτοκίνητο του ή το γεωργικό του μηχάνημα.

δ) Να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Ένωση.

ε) Να εισπράττουν το ΦΠΑ μέσω της Ένωσης.

Παροχές:
1) Έκπτωση στην αμοιβή σύνταξης των δηλώσεων ΟΣΔΕ.

2) Πρόσθετη τιμή 3 ευρώ/τόνο σε όσους παραδίδουν στην Ένωση την γεωργική τους παραγωγή.

3) Έκπτωση 3% έως 6% στην αγορά γεωργικών εφοδίων και με προϋποθέσεις 7%.

4) Δικαίωμα συμμετοχής με ευνοϊκούς όρους σε διάφορες εκδηλώσεις των υπαλλήλων της Ένωσης.


Διαβάστε περισσότερα...